KBV

Norbert Erdmann, Vorsitz Kirchenbevollmächtige (KBV)
Telefon +358 50 532 1975‬
E–Mail kbv@deutschegemeinde.fi

Mitglieder der Gremien und KBV

Gremien

Kirchenbevollmächtigtenversammlung (KBV)
Kirchenrat (KR)
Finanzausschuss (FA)
Wahlausschuss
Kindergartendirektion
Kirchenmusikalischer Ausschuss
Bauausschuss
Diakonievorstand
DSWH–Geschäftsleitung
DSWH–Fondsvorstand
Kapellenrat Turku (Åbo)

Die Tageslosung

Jeder Mann und jede Frau, deren Herz dazu bereit war, alle diese Israeliten brachten eine Gabe für den HERRN.

2. Mose 35,29

Erbaut auch ihr euch als lebendige Steine zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.

1. Petrus 2,5

© Evangelische Brüder-Unität – Herrnhuter Brüdergemeine
Weitere Informationen finden Sie hier


Työpaikkailmoitus talouspäällikkö / jobbannons ekonomichef / Stellenausschreibung Finanzverwalter

Suomen saksalainen evankelis-luterilainen seurakunta / Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland / Deutsche Evangelisch–Lutherische Gemeinde in Finnland hakee

TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

vakituiseen virkaan.

Talouspäällikön tehtävänä on johtaa, ohjata ja kehittää Suomen saksalaisen ev.lut. seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintoa sekä suorittaa operatiivisesti taloushallinnon työtehtäviä. Talouspäällikkö vastaa siitä, että palvelut ovat toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia sekä asiantuntevasti, laadukkaasti, tehokkaasti ja palvelualttiisti hoidettuja.

Talouspäällikön tehtäviin kuuluvat:

 • talouden budjetointi, kirjanpito, koordinointi, kontrollointi, tilinpäätös, tilintarkastuksen tukeminen
 • käytännön taloushallinnon työt taloushallinnon tietojärjestelmissä
 • maksuvalmiuden suunnittelu ja seuranta, laskutuksesta ja reskontrasta vastaaminen
 • seurakunnan eri toimintayksiköiden taloushallinnollinen tukeminen ja yhteistyö mm.: Helsingissä
  senioritalo ja päiväkoti sekä Turussa alakoululaisten iltapäiväkerho
 • osallistuminen seurakunnan sijoitustoiminnan seurantaan seurakunnan omaisuuden ohjauksesta
  vastuullisen toimielimen kanssa
 • seurakunnan henkilöstöhallinnon johtaminen ja järjestäminen
 • raportointi ja yhteistyö kirkon, kaupungin, valtion ym. kanssa
 • raportointi seurakunnan toimielimille
 • esihenkilötyö

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto ja työkokemus talouden alalta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää näkemyksellisyyttä taloushallintoprosessien kehittämisestä ja kokemusta esihenkilönä toimimisesta. Eduksi katsotaan julkisyhteisön talouden, erityisesti seurakuntatalouden, ja julkishallinnon tai julkisen päätöksenteon tuntemus, kokemus kiinteistöasioiden ja rakennushankkeiden hoidosta sekä riskienhallinnasta. Edellytämme hyvää vuorovaikutusosaamista.

Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen taitoa (äidinkielen taso), kykyä kommunikoida saksan kielellä tai vähintään tyydyttävää englannin kielen taitoa sekä ruotsin kielen ymmärtämisen taitoa.

Ensisijaisesti saksan kielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme talouden osaajalle monipuolisen, mielenkiintoisen ja haastavan työn kansainvälisessä, koko maan kattavassa seurakunnassa.

Talouspäällikön tehtävässä toimit itsenäisesti kirkkoneuvoston ja saksalaisen kirkkoherran alaisuudessa. Hakijaa pyydetään esittämään palkkatoivomus. Virka kuuluu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen ylimmän johdon palkkausjärjestelmään. Kokonaispalkka määräytyy työehtosopimuksen ja valitun henkilön kokemuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitut hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Osalle hakijoista voidaan tehdä soveltuvuusarviointi. Virkaan valittavan henkilöluottotiedot tarkistetaan ennen virkaan nimittämistä. Valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (KL 16:6).

Virkaan valittavan toivotaan ottavan viran vastaan 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan.

Hakijaa pyydetään jättämään työhakemus palkkatoiveineen 28.10.2022 klo 23:59 mennessä: tina.meyn@evl.fi tai kirkkoherra Tina Meyn / Suomen saksalainen evl seurakunta, PL 153, 00131 HELSINKI.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Saksaksi tai englanniksi: taloudellisen jaoston puheenjohtaja Lars Hellström puh. 040 5225 439
Soittopyynnöt tekstiviestitse tai soittoaika: ma 17.10., ti 18.10, to 20.10. klo 8.30–10 tai 27.10. klo 8.30–10

Suomeksi tai saksaksi: kirkkovaltuutettu Urs Lüscher puh. 040 0612 062
Soittopyynnöt tekstiviestitse tai soittoaika: pe 14.10. klo 15–17 tai to 20.10. klo 14–16

Tietoa työnantajasta:

Suomen saksalainen evankelis-luterilainen seurakunta palvelee maamme saksankielistä väestöä koko Suomessa. Se on toiminut jo vuodesta 1858 alkaen ja on osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa kuuluen ruotsinkieliseen Porvoon hiippakuntaan. Seurakunta on ollut vuodesta 1959 alkaen yhteistyössä myös Saksan evankelisen kirkon kanssa.

Seurakunnan keskus on Saksalainen kirkko Helsingissä. Turussa toimii kappeliseurakunta ja lisäksi saksankielisiä seurakuntaryhmiä kokoontuu noin 20 paikkakunnalla ympäri Suomen. Seurakunnassa on tällä hetkellä kaksi saksalaista pastoria. Lisätietoa seurakunnan nettisivulta: www.deutschegemeinde.fi

Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland / Suomen saksalainen evankelis-luterilainen seurakunta / Deutsche Evangelisch–Lutherische Gemeinde in Finnland söker en

EKONOMICHEF

till en fast tjänst.

Ekonomichefens uppgift är att leda, styra och utveckla ekonomi- och personalförvaltningen i Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland ävensom att operativt utföra arbetsuppgifter inom ekonomiförvaltningen. Ekonomichefen ansvarar för att förvaltningen är ändamålsenligt upplagd och att dess tjänster stöder församlingens verksamhet på ett kompetent, högkvalitativt, effektivt och serviceinriktat sätt.

Ekonomichefens uppgifter inkluderar:

 • ekonomisk budgetering, redovisning, samordning, kontroll, bokslut, revisionsstöd
 • handhavande av praktisk ekonomiförvaltningsuppgifter i församlingens informationssystem
 • planering och uppföljning av likviditet, fakturering och reskontra
 • ekonomiskt administrativt stöd och samarbete mellan församlingens olika verksamhetsenheter, t.ex.: i Helsingfors ett äldreboende och ett daghem och i Åbo en eftermiddagsklubb för lågstadiebarn
 • uppföljning av församlingens förmögenhetsförvaltning tillsammans med församlingens förmögenhetsförvaltningsansvariga organ
 • ledning och organisation av församlingens personalförvaltning
 • rapportering till och samarbete med kyrka, stad, stat m.m
 • rapportering till församlingens enskilda beslutsorgan
 • förmansuppgifter

Behörighetskriterierna för tjänsten är en lämplig lägre eller högre högskoleexamen och erfarenhet av arbete inom ekonomiförvaltning.

En framgångsrik hantering av uppgiften kräver insikt i utveckling av processer för en god ekonomiförvaltning och erfarenhet av att arbeta som överordnad. Erfarenhet av ekonomiförvaltning i offentligrättsliga organisationer ses som fördel, liksom kunskap om församlingsekonomi, offentlig förvaltning och offentligrättsligt beslutsfattande, erfarenhet av fastighetsärenden och ledning av byggprojekt och riskhantering. Vi förutsätter god kommunikationsförmåga.

Av sökande till tjänsten förutsätt kunskaper i finska nära modersmålsnivå, förmåga att kommunicera på tyska samt tillfredsställande kunskaper i svenska och engelska Framförallt kunskaper i tyska ses som en fördel.

Vi erbjuder ett mångsidigt, intressant och utmanande jobb för en ekonomiskt kunnig person i en internationell församling med verksamhet i hela landet.

I tjänsten som ekonomichef arbetar du självständigt under överinseende av kyrkorådet och kyrkoherden.

Sökande ombeds lämna in en löneframställan. Tjänsten ingår i kyrkans allmänna anställnings- och kollektivavtal för ledande befattningshavare. Lönen faställs på basen av kollektivavtalet och den valda persons erfarenhet. För tjänsten gäller en provanställningstid om sex månader.

Kandidat till tjänsten ska vara en skriftskolegånge medlem i finska evangelisk-lutherska kyrkan.

Utvalda sökande kommer att kallas till en intervju då ansökningstiden har gått ut. Lämplighetsbedömning kan bli aktuell i enskilda fall. För den person som väljs till tjänsten genomförs en kontroll av de personliga kredituppgiffterna före utnämning till tjänsten verkställs.

Den utvalde ska visa upp ett godtagbart läkarintyg om sin hälsa (KL 16:6).

Den person som väljs till tjänsten förväntas ta emot tjänsten fr.o.m. den 1 januari 2023 eller enligt kontrakt.

Den sökande ombeds lämna in en arbetsansökan med löneförväntningar senast den 28 oktober 2022 kl. 23.59 till tina.meyn@evl.fi eller kyrkoherde Tina Meyn / Tyska evanglisk-lutherska församlingen i Finland, PB 153, 00131 HELSINGFORS

Mer information om uppgiften tillhandahålls av:

På tyska eller engelska: Lars Hellström, ordförande för ekonomiutskottet, tel 040 522 5439
Samtalsförfrågningar via sms eller samtalstid torsdag 27.10 från 8:30 till 10.00

På finska eller tyska: kyrkorådets medlem Urs Lüscher tel 040 061 2062
Samtalsförfrågningar via sms eller samtalstid torsdag 20.10 från 14.00 till 16.00

Information om arbetsgivaren:

tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland betjänar den tyskspråkiga befolkningen i hela Finland. Den har varit verksam sedan 1858 och är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Församlingen ingår i Borgå stift. Sedan 1959 har församlingen även samarbetat med den tyska evangeliska kyrkan.

Församlingens centrum är Tyska kyrkan i Helsingfors. Det finns en kapellförsamling i Åbo och även tyskspråkiga församlingsgrupper som träffas på ett 20-tal orter runt om i Finland. Det finns för närvarande två tyska pastorer i församlingen. Mer information på församlingens hemsida: www.deutschegemeinde.fi.