UPPLEVA GEMENSAM OCH MERA:

Tyska församlingen i Finland

Tyska församlingen är lätt tillgånglig för alla tyskspråkiga i hela landet. Församlingen är del av den finska evangelisk–lutheriska kyrkan och tillhör Borgå stift. Fr.o.m. 1959 samarbetar församlingen med tyska evangeliska kyrkan. Centrum till församlingen är i Helsingfors. Kapellförsamlingen i Åbo och församlingsgrupper på 18 andra ort i Finland gör, att nästan hela landet kan nås.

1864–2014 — 150 år av Tyska kyrkan i Helsingfors

Församlingen i sin nuvarande form grundades 1990 när Helsingfors församlingen som grundades 1858 och församlingen i Åbo som grundades 1927 tillsammanslogs. I församlingen arbetar 2 prästar, kyrkoherde Matti Fischer och resepastor Hans–Christian Beutel. Församlingen leds av kyrkofullmäktige och församlingsrådet, i Åbo kapellrådet.