Die Tageslosung

Der HERR, der gütig ist, wolle gnädig sein allen, die ihr Herz darauf richten, Gott zu suchen.

2. Chronik 30,18-19

Da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen.

Lukas 19,2-3

© Evangelische Brüder-Unität – Herrnhuter Brüdergemeine
Weitere Informationen finden Sie hier


Lastentarha ja esikoulu Suomen saksalaisessa evl seurakunnassa

Jo yli 30 vuoden ajan nyt 25 paikkainen lastentarha on ollut osa Suomen saksalaista evl seurakuntaa. Kaksi kolmesta ryhmästä ovat myös Helsingin Saksalaisen koulun (Deutsche Schule Helsinki) esikouluryhmiä. Tärkeä osa työtämme on saksan kielen edistäminen.

Lapset tulevat meille mitä erilaisin kielellisin edellytyksin: esimerkiksi paluumuuttajina, saksaa äidinkielenään puhuvat lapset jotka tulevat kielellisesti tuttuun ympäristöön, kaksikielisiä lapsia jotka haluavat säilyttää joko äidin- tai isän äidinkielen ja syventää sitä, sekä lapset joilla ei ole aikaisempaa tietämystä saksan kielestä ja oppivat sen meillä leikin kautta.

Työssämme uskontopedagokiikan lisäksi tärkeitä osa-alueita ovat, musikaalinen esikasvatus, motoorinen kehitys sekä luonnollisesti myös sosiaalisten taitojen tukeminen.

Miten voin ilmoittaa lapseni lastentarhaan tai esikouluun?

Mikäli olette kiinnostuneita paikasta lastentarhassa tai esikoulussa, pyydämme että lähetätte meille ilmoittautumislomakkeen postitse, faxilla tai sähköpostilla, jonka jälkeen toivotamme teidät tervetulleeksi tutustumiskäynnille. Voitte tulla tutustumaan myös ennen päätöksenne tekemistä. Silloin teillä on mahdollisuus nähdä tilat, tutustua henkilökuntaan, osallistua päivittäiseen rutiiniin sekä esittää mahdollisia kysymyksiä. Ajan tutustumiskäynnille voitte varata puhelimitse tai sähköpostitse päiväkodin johtajalta Stefanie Voß:ilta.

Lastentarhan elokuun puolessa välissä alkavalle lukuvuodelle viimeinen ilmoittautumispäivä on edellisenä keväänä 15. maaliskuuta. Määräaikaan mennessä saapuneet ilmoittautumiset huomioidaan maaliskuun lopulla pidettävässä lastenharhan hallituksen kokouksessa. Kokouksessa käsitellään lastentarha – ja esikoulupaikat sekä myös jonotuslistalla olevien paikat. Jonotuslista on voimassa kyseisen lukuvuoden ajan niin lastentarhassa kuin myös esikoulussa.

Jokaisena lastentarhan ja esikoulun lukuvuotena voimme ottaa kolmeen ryhmään yhteensä 14 uutta lasta kolmen vuoden iästä alkaen. Suomen saksalaisen evl seurakunnan jäsenillä on etusija valinnoissa. Toisena kriteerinä on saksan kielen taito – mikäli paikkoja on riittävästi voimme ottaa myös lapsia joilla ei ole saksan kielen tietämystä, tämä ei kuitenkaan koske esikoulun toista lukuvuotta.

Suomen saksalaisen evl seurakunnan lastentarhan tai esikoulun ilmoittautumislomakkeen voitte ladata vaivattomasti tietokoneelle PDF-tiedostona, tulostaa ja toimittaa sen meille täytettynä määräpäivään mennessä.D’KiGA — Suomen saksalaisen evl seurakunnan lastentarha ja esikoulu
Bernhardinkatu 4 (PL 153), 00131 Helsinki, Suomi

Puhelin +358 9 6869 8517
Faksi +358 9 6869 8555
Sähköposti  info@deutscherkindergarten.fi